Úvodní obrázek
Shlédněte naše videa

Tábor 2016 -#1SDRUŽENÍ PRO TÁBOROVOU ČINNOST, PŘEMYSLOVA 595, HRADEC KRÁLOVÉ

Přihláška na letní dětský tábor STČ na základně Kozodry v termínu 15. 7. – 29. 7. 2023


Jméno:  

Příjmení:  

Název ZŠ/SŠ, kterou dítě navštěvuje:  

V době konání tábora bude mít dítě ukončenou    třídu.

Rodné číslo: (Prvních 6 číslic slouží jako číslo přihlášky a zároveň jako variabilní symbol Vaší platby):

 / 

Uvedením rodného čísla dítěte dáváte souhlas Sdružení pro táborovou činnost, Hradec Králové (STČ) k jeho poskytnutí třetí osobě za účelem sjednání úrazového pojištění na letní tábor pořádaný STČ.

Název a číslo zdravotní pojišťovny dítěte:

Adresa bydliště:

Telefonní čísla (2 různá) zákonného zástupce dítěte v době konání tábora

Tel. 1:

Tel. 2:

Emailová adresa zákonného zástupce:   


Na uvedenou emailovou adresu budeme zasílat veškeré doplňující informace o akcích STČ.

Dítě má následující zdravotní, či jiná omezení, na která je třeba brát během tábora zvláštní ohled:


Dítě preferuje umístění v oddílu s (nepovinné):


Preferencím není možné vyhovět vždy s ohledem na stáří dětí a vyrovnanost oddílů.


  • Poplatek za účast na táboře je 5 800,- Kč. V tomto poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady související s táborem (ubytování, strava, doprava, hygienický a další nezbytný materiál, kulturní akce, odměny, úrazové pojištění). Pro účast na táboře je nutné uhradit převoditelnou zálohu ve výši 2 300,- Kč nejpozději dva týdny po přihlášení, zbývající část 3 500 Kč uhraďte nejpozději 30. dubna 2023 na účet číslo 2100344803/2010.

  • Fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání (použijte níže uvedený email, nebo kontaktujte Kateřinu Snášelovou na tel.: 608 317 377; v požadavku uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele, jméno dítěte a variabilní symbol).

  • V případě vážného porušení kázně na táboře bude Vaše dítě vráceno domů na Vaše náklady, bez nároku na vrácení poplatku.

Se všemi informacemi uvedenými v této přihlášce bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


code