Úvodní obrázek
Shlédněte naše videa

STČ - Highlights 2016

Aktuální fotky (Instagram):

SDRUŽENÍ PRO TÁBOROVOU ČINNOST, PŘEMYSLOVA 595, HRADEC KRÁLOVÉ

Přihláška na letní víkendový výjezd STČ na základně Bokouš v termínu 18. 5. – 20. 5. 2018


Jméno:  

Příjmení:  

Název ZŠ/SŠ, kterou dítě navštěvuje:  

V době konání tábora bude mít dítě ukončenou    třídu.

Rodné číslo: (Prvních 6 číslic slouží jako číslo přihlášky a zároveň jako variabilní symbol Vaší platby):

 / 

Uvedením rodného čísla dítěte dáváte souhlas o.s. Sdružení pro táborovou činnost, Hradec Králové (STČ) k jeho poskytnutí třetí osobě za účelem sjednání úrazového pojištění na letní tábor pořádaný STČ.

Název a číslo zdravotní pojišťovny dítěte:

Adresa bydliště:

Telefonní čísla (2 různá) zákonného zástupce dítěte v době konání tábora

Tel. 1:

Tel. 2:

Emailová adresa zákonného zástupce:   


Na uvedenou emailovou adresu budeme zasílat veškeré doplňující informace o akcích STČ.

Dítě má následující zdravotní, či jiná omezení, na která je třeba brát během tábora zvláštní ohled:  • Poplatek za účast na víkendovém výjezdu je 500,- Kč. V tomto poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady související s víkendovým výjezdem (ubytování, strava, doprava, hygienický a další nezbytný materiál, odměny, úrazové pojištění). Poplatek je nutné uhradit nejpozději 28. února 2018 na účet číslo 2100344803/2010.

  • Fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání (použijte níže uvedený email, nebo kontaktujte Veroniku Floriánovou na tel.: 775 655 954; v požadavku uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele, jméno dítěte a variabilní symbol).

  • V případě vážného porušení kázně na táboře bude Vaše dítě vráceno domů na Vaše náklady, bez nároku na vrácení poplatku.

  • Tištěné verze přihlášek vyplňte a odešlete na adresu: Veronika Floriánová, Kejzlarova 1678/3, Hradec Králové, 500 12 (elektronické přihlášky se nemusejí posílat poštou).

  • Víkendový výjezd je určen jen pro děti, které v době jeho konání chodí do třetí nebo vyšší třídy základní školy.

Se všemi informacemi uvedenými v této přihlášce bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.