Úvodní obrázek
Shlédněte naše videa

STČ - Highlights 2016

SDRUŽENÍ PRO TÁBOROVOU ČINNOST, PŘEMYSLOVA 595, HRADEC KRÁLOVÉ

Přihláška na letní víkendový výjezd STČ na základně Kozodry v termínu 26. 5. – 28. 5. 2023


Jméno:  

Příjmení:  

Název ZŠ/SŠ, kterou dítě navštěvuje:  

V době konání tábora bude mít dítě ukončenou    třídu.

Rodné číslo: (Prvních 6 číslic slouží jako číslo přihlášky a zároveň jako variabilní symbol Vaší platby):

 / 

Uvedením rodného čísla dítěte dáváte souhlas Sdružení pro táborovou činnost, Hradec Králové (STČ) k jeho poskytnutí třetí osobě za účelem sjednání úrazového pojištění na víkendový výjezd pořádaný STČ.

Název a číslo zdravotní pojišťovny dítěte:

Adresa bydliště:

Telefonní čísla (2 různá) zákonného zástupce dítěte v době konání tábora

Tel. 1:

Tel. 2:

Emailová adresa zákonného zástupce:   


Na uvedenou emailovou adresu budeme zasílat veškeré doplňující informace o akcích STČ.

Dítě má následující zdravotní, či jiná omezení, na která je třeba brát během tábora zvláštní ohled:  • Poplatek za účast na víkendovém výjezdu je 500,- Kč. V tomto poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady související s víkendovým výjezdem (ubytování, strava, doprava, hygienický a další nezbytný materiál, odměny, úrazové pojištění). Poplatek je nutné uhradit nejpozději 31. března 2023 na účet číslo 2100344803/2010.

  • Fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání (použijte níže uvedený email, nebo kontaktujte Kateřinu Snášelovou na tel.: 608 317 377; v požadavku uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele, jméno dítěte a variabilní symbol).

  • V případě vážného porušení kázně na táboře bude Vaše dítě vráceno domů na Vaše náklady, bez nároku na vrácení poplatku.

  • Víkendový výjezd je určen zejména pro děti, které v době jeho konání chodí do druhé nebo vyšší třídy základní školy.

Se všemi informacemi uvedenými v této přihlášce bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


code