Úvodní obrázek

18
listopad
Tábor 2019

Tábor STČ v roce 2019 proběhne v termínu 20. července až 3. srpna. Tábor se opět koná na základně Kozodry jako v letech 2008 až 2018 (popis cesty na tábor naleznete zde). Tým dospělých, kteří tábor připravují a budou se ho účastnit, je velmi podobný jako v minulých letech. Námět celotáborové hry v letošním roce bude pro účastníky opět překvapením, ale můžeme prozradit, že se na něj velice těšíme a máme vysoká očekávání.

Tábor je určen pro děti, které mají ukončenou minimálně druhou třídu ZŠ (je nutná určitá samostatnost a při hrách musí umět číst) po první ročník SŠ a rádi tráví volný čas aktivně v přírodě. V ojedinělých případech (dítě je nadané, samostatné, na táboře má staršího sourozence, kamaráda...) jsme připraveni udělit výjimku a dítě po 1. třídě ZŠ přijmout. V této situaci nás prosím telefonicky kontaktujte.

Proč jet na tábor se STČ, a co nás odlišuje od ostatních pořadatelů dětských táborů, se dozvíte  zde. Pokud se na tábor již nemůžete dočkat, nebo si naopak nejste jisti, jestli je pro Vás náš tábor ideální, tak letos opět díky velkému úspěchu nabízíme možnost strávit s námi kratší dobu na naší bývalé táborové základně Bokouš během jarního víkendu od 24. do 26. května. Více informací se dozvíte zde .(akce je vhodná jen pro děti od 2. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ).

Po negativních zkušenostech z minulých let, kdy někteří účastníci tábora přijížděli na tábor později, nebo odjížděli dříve (mnohdy tak přišli i o polovinu tábora a informovali nás o tom až na poslední chvíli), jsme se rozhodli, že nebudeme přijímat účastníky, kteří se tábora nemohou účastnit minimálně od 21. července do večerních hodin 1. srpna. Místa účastníků, kteří se nebudou moci účastnit tábora v tomto minimálním rozsahu, budou nabídnuta ostatním zájemcům.

Pro účast na táboře je nutné vyplnit "přihlášku", kterou můžete odeslat elektronicky (formulář zde), nebo na adresu Veronika Floriánová, Kejzlarova 1678/3, Hradec Králové, 500 12. Záloha na letní tábor je 1300 Kč splatných dva týdny po odeslání přihlášky. Záloha je nevratná pokud se nepodaří volné místo obsadit jiným zájemcem. Za toto opatření se všem věrným táborníkům omlouváme, podrobnější vysvětlení, proč jsme se rozhodli přistoupit k tomuto kroku, můžete najít zde.

Během dubna budou na našem webu a Více informací se dozvíte facebookových stránkách  . uveřejněny další informace, které zároveň zašleme přihlášeným účastníkům emailem. Tyto informace budou kromě seznamu doporučených věcí obsahovat také dokumenty, které je nutné odevzdat při odjezdu.

Cena tábora je 4300,- Kč. V ceně je zahrnuto:

ubytování

strava 5-6krát denně

nápoje 24 hodin denně

doprava

celodenní výlet

úrazové pojištění účastníků

pedagogický dozor

zdravotnický dozor

kulturní akce během tábora

odměny za úspěchy při hrách

Jediné další náklady spojené s táborem představuje kapesné na nákupy během celodenních výletů pro vlastní potřebu dětí (doporučujeme přibližně 200,-Kč).

Doplatek 3000,- Kč je nutné uhradit nejpozději 31. března 2019 na účet číslo 2100344803/2010 jako VS uveďte prvních 6 číslic rodného čísla účastníka tábora. Účastníkům loňského tábora garantujeme místa na táboře do 1. prosince, poté bude stále možné se na tábor přihlašovat, ale zároveň budou od této chvíle místa nabídnuta i jiným zájemcům. Zájemci, kteří s námi v minulém roce na táboře nebyli mohou posílat přihlášky kdykoliv (t.j. i před 1. prosincem) a místa jim budou nabídnuta na principu "kdo dřív přijde, ten dřív..."

Fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání (použijte email uvedený v sekci Kontakty, nebo kontaktujte Kateřinu Snášelovou na tel.: 608 317 377; v požadavku uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele, jméno dítěte a variabilní symbol).

Pokud budete mít problémy s dodržením termínu platby, tak nás neprodleně kontaktujte.