Úvodní obrázek

12
leden
Tábor 2023

Tábor STČ v roce 2023 proběhne v termínu 15. - 29. července. Tábor se opět koná na základně Kozodry jako v letech 2008 až 2022 (popis cesty na tábor naleznete zde). Tým dospělých, kteří tábor připravují a budou se ho účastnit, je velmi podobný jako v minulých letech. Námět celotáborové hry v letošním roce bude pro účastníky opět překvapením, ale můžeme prozradit, že se na něj velice těšíme a máme vysoká očekávání.

Tábor je určen pro děti, které mají ukončenou druhou třídu ZŠ (je nutná určitá samostatnost a při hrách musí umět číst) po první ročník SŠ a rádi tráví volný čas aktivně v přírodě. V ojedinělých případech (dítě je nadané, samostatné, na táboře má staršího sourozence, kamaráda, ...) jsme připraveni udělit výjimku a dítě po 1. třídě ZŠ přijmout. V této situaci nás prosím telefonicky kontaktujte.

Proč jet na tábor s STČ, a co nás odlišuje od ostatních pořadatelů dětských táborů, se dozvíte  zde. Pokud se na tábor již nemůžete dočkat, nebo si naopak nejste jisti, jestli je pro Vás náš tábor ideální, tak letos opět díky velkému úspěchu nabízíme možnost strávit s námi kratší dobu během jarního víkendu od 26. do 28. května. Víkendový výjezd letos proběhne na naší táborové základně Více informací se dozvíte zde (akce je vhodná jen pro děti od 2. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ).

Nebudeme přijímat účastníky, kteří se tábora nemohou účastnit minimálně od 17. července do večerních hodin 28. července. Místa účastníků, kteří se nebudou moci účastnit tábora v tomto minimálním rozsahu, budou nabídnuta ostatním zájemcům.

Pro účast na táboře je nutné vyplnit přihlášku, kterou můžete odeslat elektronicky (formulář zde), Záloha na letní tábor je 2300 Kč splatných dva týdny po odeslání přihlášky. Záloha je nevratná pokud se nepodaří volné místo obsadit jiným zájemcem. Za toto opatření se všem věrným táborníkům omlouváme, podrobnější vysvětlení, proč jsme se rozhodli přistoupit k tomuto kroku, můžete najít zde.

Během dubna budou na našem webu a facebookových stránkách ( www.facebook.com/stchradec/) uveřejněny další informace, které zároveň zašleme přihlášeným účastníkům emailem. Tyto informace budou kromě seznamu doporučených věcí obsahovat také dokumenty, které je nutné odevzdat při odjezdu.

Cena tábora je 5800,- Kč. V ceně je zahrnuto:

ubytování

strava 5-6 krát denně

nápoje 24 hodin denně

doprava

celodenní výlet

úrazové pojištění účastníků

pedagogický dozor

zdravotnický dozor

kulturní akce během tábora

odměny za úspěchy při hrách

Jediné další náklady spojené s táborem představuje kapesné na nákupy během celodenního výletu pro vlastní potřebu dětí (doporučujeme přibližně 200,-Kč).

Doplatek 3500,- Kč je nutné uhradit nejpozději 30. dubna 2023 na účet číslo 2100344803/2010 jako VS uveďte prvních 6 číslic rodného čísla účastníka tábora. Účastníkům loňského tábora garantujeme místa na táboře do 31. ledna, poté bude stále možné se na tábor přihlašovat, ale zároveň budou od této chvíle místa nabídnuta i jiným zájemcům. Zájemci, kteří s námi v minulém roce na táboře nebyli mohou posílat přihlášky kdykoliv (t.j. i před 31. lednem) a na začátku prosince je budeme informovat, jestli jim můžeme místo nabídnout.

Fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání (použijte email uvedený v sekci Kontakty, nebo kontaktujte Kateřinu Snášelovou na tel.: 608 317 377; v požadavku uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele, jméno dítěte a variabilní symbol).

Pokud budete mít problémy s dodržením termínu platby, tak nás neprodleně kontaktujte.