Úvodní obrázek

18
listopad
Víkendový výjezd 2019

I v roce 2019 budeme pořádat víkendový výjezd pro všechny, kteří se již nemohou dočkat tábora STČ. Místo konání bude stejné, jako v minulých letech, tedy naše bývalá táborová základna Bokouš (na mapě můžete základnu najít  zde a ve fotogalerii můžete najít fotografie z předešlých táborů a výjezdů, které se na této základně konaly). Odjezd bude v pátek 24. května odpoledne, příjezd v neděli 26. května v podvečer. Program víkendu bude podobný tomu táborovému. Účastnit se však mohou pouze děti, které s námi již byly na táboře, nebo uvažují o účasti a jsou minimálně ve druhé třídě ZŠ (v pátek a v neděli nás čeká pěší přesun přibližně 5 km z železniční stanice Kuks a program bude vzhledem ke krátkému času vymezenému pro výjezd mírně náročnější, než je typické na táboře).

Spaní bude zajištěno v chatkách, kterými je táborová základna vybavena nebo kempinkových stanech. Ostatní vybavení (hygienické/stravovací) je obdobné jako na naší letní základně. Cena je 500,- Kč a je v ní zahrnuto ubytování, stravování, doprava, pedagogický dozor, zdravotnický dozor a drobné odměny.

Pro účast na víkendovém výjezdu je nutné vyplnit "přihlášku" a odeslat ji na uvedenou adresu nebo je možné vyplnit elektronickou přihlášku, kterou Vám k podpisu předáme u odjezdu. Maximální kapacita výjezdu je 26 dětí. Poplatek je nutné uhradit nejpozději 28. února 2019 na účet číslo 2100344803/2010 jako VS uveďte prvních 6 číslic rodného čísla účastníka výjezdu. Během dubna zde budou uveřejněny další informace, které zároveň zašleme přihlášeným účastníkům. Tyto informace budou kromě seznamu doporučených věcí obsahovat také dokumenty, které je nutné odevzdat při odjezdu.

Fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání (použijte email uvedený v sekci "Kontakty", nebo kontaktujte Kateřinu Snášelovou na tel.: 608 317 377; v požadavku uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele, jméno dítěte a variabilní symbol).

Pokud budete mít problémy s dodržením termínu platby, tak nás neprodleně kontaktujte.