Úvodní obrázek
Shlédněte naše videa

Tábor 2016 -#2


22
leden
Proč jsme se rozhodli vybírat zálohu od účastníků

Zájem o tábor STČ v roce 2012 převyšoval naše kapacitní možnosti a tak jsme byli nuceni několik účastníků odmítnout a pak plošně vyhlásit konec nabírání nových uchazečů. Během června a července bohužel došlo k tomu, že rodiče několika přihlášených dětí účast zrušili. V této době již měli odmítnutí zájemci naplánované prázdniny jinak a ze stejného důvodu se nám všechna nově vzniklá volná místa nepodařilo kompletně naplnit ani zcela novými zájemci. Výsledkem tedy bylo, že jsme měli zbytečně připravené ubytovací prostory ve stanech, nakoupené trvanlivé potraviny, zajištěné odměny a naplánované hry pro více dětí, než se nakonec účastnilo tábora. Věříme, že vybírání zálohy příliš nezatíží plánování rodinných výdajů a zároveň povede k odstranění výše popsaných negativních efektů.

Pokud se musíte z tábora STČ odhlásit po odeslání zálohy, tak je možné zálohu vrátit jen v případě, že bude vzniklé volné místo nahrazeno jiným zájemcem.

Na víkendový výjezd žádnou zálohu nevybíráme, jelikož na něj zveme pouze děti, které s námi již v minulosti na táboře byly, a s touto skupinou táborníků jsme v minulosti nezaznamenali žádné problémy s odhlašováním.