Úvodní obrázek

31
březen
Popis cesty na tábor

Prosíme všechny případné návštěvníky tábora, aby využili jednu z níže popsaných cest, kterými je možné na tábor STČ dorazit.

První variantou je cesta přes Kostelec nad Orlicí. V případě, že do Kostelce přijedete po hlavní silnici směrem z Hradce Králové, tak odbočte na prvním výjezdu z prvního kruhového objezdu v Kostelci. Poté jeďte několik desítek metrů a odbočte vpravo, následně na první odbočce vlevo do ulice Zoubkova. Pokračuje po této silnici dále, až přejedete koleje (po pravé straně budete míjet vlakové nádraží, na kterém vystupují děti s vedoucími a do tábora pokračují pěšky) a most přes řeku. Zhruba po čtyř stech metrech dorazíte ke křižovatce tvaru “Y“, zde jeďte vpravo směrem na Velkou Čermnou ulicí Chaloupkova, která Vás vyvede z Kostelce. Po této silnici pokračujte dále asi čtyři kilometry. Silnice je v lese a je z ní mnoho odboček na lesní a cyklistické cesty. Abyste se do tábora STČ dostali co možná nejjednodušeji, odbočte vlevo na cyklistickou trasu číslo 4359 (před odbočkou budou šipky s nápisy STČ a je možné ji od ostatních odlišit tím, že jako jediná na silnici ústí dvakrát, tedy je opět ve tvaru “Y“, současně je také poslední. Při jejím minutí tedy vyjedete z lesa a po levé straně uvidíte louku, na které již je tábor STČ, v tomto případě se prosím otočte na nejbližším možném místě a pokračujte zpět k popsané cyklistické trase číslo 4359). Po této cestě pokračujte zhruba 500 metrů, až dorazíte na první lesní křižovatku. Zde prosím odbočte ostře vpravo a asi po sto metrech jízdy dojedete do Tábora STČ.

Druhou možností, jak se do tábora STČ dostat je cesta přes Borohrádek. V případě, že do Borohrádku přijedete směrem od Holic, dojedete po projetí pod železničním mostem na náměstí a pokračujte rovně ulicí Rudé armády až na most přes řeku. Po jeho přejetí se dejte ihned doprava a jeďte zhruba sedm kilometrů po silnici 317 až do Velké Čermné. Po projetí Velkou Čermnou odbočte ostře vlevo na silnici pokračující lesem. Tou pokračujte zhruba 2,5 kilometru, dokud nevyjedete z lesa ven a za mostkem po pravé straně budete mít louku, na které již se nachází tábor STČ. Po chvíli vjeďte do lesa a odbočte na první možnou cestu vpravo. Je značena jako cyklistická trasa číslo 4359 a před odbočkou budou šipky s nápisy STČ. Po této cestě pokračujte zhruba 500 metrů, až dorazíte na první lesní křižovatku. Zde prosím odbočte ostře vpravo a asi po sto metrech jízdy dojedete do Tábora STČ.

Pro možnost lepšího přiblížení, oddálení a manipulace s mapou přikládáme odkaz na mapy.cz