Úvodní obrázek

7
leden
Víkendový výjezd 2022

I v roce 2022 budeme pořádat víkendový výjezd pro všechny, kteří se již nemohou dočkat tábora STČ. Místo konání bude na naší letní táborové základně. Odjezd bude v pátek 27. května odpoledne, příjezd v neděli 29. května v podvečer. Program víkendu bude podobný tomu táborovému. Účastnit se však mohou pouze děti, které s námi již byly na táboře, nebo uvažují o účasti a jsou minimálně ve druhé třídě ZŠ (v pátek a v neděli nás čeká pěší přesun přibližně 5 km z železniční stanice Čermná nad Orlicí / Kostelec nad Orlicí a program bude vzhledem ke krátkému času vymezenému pro výjezd mírně náročnější, než je typické na táboře).

Spaní bude zajištěno v kempinkových stanech. Ostatní vybavení (hygienické/stravovací) je obdobné jako letního tábora. Cena je 500,- Kč a je v ní zahrnuto ubytování, stravování, doprava, pedagogický dozor, zdravotnický dozor a drobné odměny.

Pro účast na víkendovém výjezdu je nutné vyplnit přihlášku a odeslat ji na uvedenou adresu nebo je možné vyplnit elektronickou přihlášku, kterou Vám k podpisu předáme u odjezdu. Maximální kapacita výjezdu je 30 dětí. Poplatek je nutné uhradit nejpozději 28. února 2021 na účet číslo 2100344803/2010 jako VS uveďte prvních 6 číslic rodného čísla účastníka výjezdu. Během dubna zde budou uveřejněny další informace, které zároveň zašleme přihlášeným účastníkům. Tyto informace budou kromě seznamu doporučených věcí obsahovat také dokumenty, které je nutné odevzdat při odjezdu.

Fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na požádání (použijte email uvedený v sekci  Kontakty, nebo kontaktujte Kateřinu Snášelovou na tel.: 608 317 377; v požadavku uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele, jméno dítěte a variabilní symbol).

Pokud budete mít problémy s dodržením termínu platby, tak nás neprodleně kontaktujte.